Info Populier locatie

Locatie: FLEDITEBOS (Flevopolder)

Coordinaten: 520 19’ 06" N 50 27’ 12" O

Uitvoerder: SC-DLO

Meetmethode: Verdamping

Bron: J. A. Elbers, A.J. Dolman, E. J. Moors en W. Snijders. Hydrologie en Waterhuishouding van bosgebieden in Nederland. Staring Centrum, rapport 333.2, Wageningen, 1996.

Meetmethoden  
Verdamping Eddy correlatie
Doorval Doorvalgoot met tipping bucket
Bodemvocht capacitieve sensoren
Afvoer stuwen met waterstandsmeting

Opstandskarakteristieken  
Hoofdboomsoort Populier ('Zeelandia')
Ondergroei Brandnetels, kleefkruid, gras
Plantdichtheid 440 stam ha-1
Plantverband Rijen
Aanvang groei 1985
Boomhoogte 18.7 m
DBH 0.247 m
Leaf Area Index Maximaal 2.8
Bewortelingsdiepte Gemiddeld 0.5, maximaal 1.8 m
Bodemtype Klei op zand
Grondwaterstand Tussen 1.5 en 2.1 m-m.v.