Info Gemengde locatie

Locatie: KAMPINA (Boxtel)

Coordinaten: 510 34’ 01" N 50 17’ 27" O

Uitvoerder: SC-DLO

Bron: J. A. Elbers, A.J. Dolman, E. J. Moors en W. Snijders. Hydrologie en Waterhuishouding van bosgebieden in Nederland. Staring Centrum, rapport 333.2, Wageningen, 1996.

Meetmethoden  
Verdamping Eddy correlatie
Doorval Doorvalgoot met tipping bucket
Bodemvocht capacitieve sensoren
Afvoer stuw met waterstandsmeting

Opstandskarakteristieken  
Hoofdboomsoort Vliegden en eik / beuk
Ondergroei Pijpestrootje / opslag
Plantdichtheid 310 stam ha-1
Plantverband Willekeurig
Aanvang groei Divers
Boomhoogte 19.4 m
DBH 0.305
Leaf Area Index Maximaal 3.4
Bewortelingsdiepte Gemiddeld 0.5 m, maximaal 0.7 m
Bodemtype Zand (humuspodzol)
Grondwaterstand Tussen 0.0 en 2.3 m-m.v.